بنزآلکونیوم کلراید (کنسانتره پاک کننده و ضدعفونی کننده سطوح و کف)

-

  • ویژگی های محصول
  • طیف اثر
  • طریقه مصرف
  • نکات مهم
  • نظرات